België

 

De stad Luik is van oudsher al het middelpunt van een omvangrijke wapenindustrie, mede door haar ligging aan de Maas, destijds een belangrijke handelsroute en haar ligging aan de handels route tussen Duitsland en Frankrijk.

Om de kwaliteit van de geproduceerde wapens hoog te houden werd er al 1672 bepaald dat alle, in Luik vervaardigde of ingevoerde vuurwapens beproefd diende te worden. Dit werd gedaan in een door het stadsbestuur ingericht lokaal.

In 1810 voerde Napoleon de wetgeving op de wettelijke keuring van vuurwapens in en de naleving ervan. Een nieuw proefstempel, een ovaal met daarin de letters ELG werd ingevoerd.

Veranderingen in de wetgeving zijn opgenomen in de Wet op de beproeving van 24 mei 1888, die nog steeds van kracht is. Maar deels is aangepast in 1923.

Er zijn dus drie belangrijke data om te onthouden;

10 mei 1672

24 december 1810

24 mei 1888


 
 
      
Copyright  ©2007-2008 Proefbankstempels. Alle rechten voorbehouden.